24.5.2017
professor_visacka

I. Úvod do parapsychologie

Mimosmyslové vnímání a psychokineze Co to ta parapsychologie vlastně je? Parapsychologie nebo také psychotronika je věda, která se zabývá existencí a výzkumem skrytých jevů, které se vymykají již známým pěti lidským smyslům jako je zrak, sluch, čich, hmat nebo chuť. Různé psychické jevy, které překračují hranice každodenních zkušeností i obecně přírodních zákonů, zaznamenávali lidé už od starověku. V dnešním moderním světě však tato věda rozeznává dva psychické jevy a to mimosmyslové vnímání (ESP – z angl. Extra Sensory Perception) a psychokinezi (PK). […]